================================================================

 Informacje związane z przeprowadzką do nowego gmachu.

Plik 1    barsha, extension, file, pdf icon        Plik 2  barsha, extension, file, pdf icon
==========================================================

UWAGA STUDENCI, OTO INFORMACJE DOTYCZĄCE PRAKTYK ERASMUS +

Zasady rekrutacji są opisane na stronie BWZ UŁ:

- wersja polska: http://bwz.uni.lodz.pl/llp-erasmus-praktyki/zasady/zasady-rekrutacji-201415

- wersja angielska: http://bwz.uni.lodz.pl/llp-erasmus-praktyki/in-english

Rekrutacja na wyjazdy na praktyki zagraniczne w ramach Erasmus+ trwa od 26 marca do 16 maja 2014r. na UŁ.  Student składa komplet wymaganych dokumentów w wersji papierowej do BWZ UŁ do dnia 16 maja br.

 

Drodzy studenci programu Erasmus,

Informujemy o możliwości udziału studentów UŁ zakwalifikowanych na wyjazd na częściowe studia za granicę w ramach programu Erasmus+ w roku 2014/15 w 1 z 6 kursów języka obcego, organizowanych przez BWZ UŁ i SJO UŁ. Komunikat w tej sprawie znajduje się na stronie BWZ UŁ wraz z aktualnym na ten rok zgłoszeniem.

http://bwz.uni.lodz.pl/llp-erasmus-studia/rekrutacja/zaproszenie-do-udzialu-w-kursie-jezyka-obcego-dla-studentow-erasmus

W przeciwieństwie do lat ubiegłych zakwalifikowani studenci przynoszą wydrukowane i podpisane zgłoszenie bezpośrednio do BWZ UŁ, do pok. 10 i 11 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.04.2014r. do godz. 15:00 (osobiście lub za pośrednictwem innej osoby). Zgłoszenie na starych formularzach nie będą przyjmowane. Osoby, które aktualnie nie są w Polsce mogą przesłać podpisane i zeskanowane zgłoszenie na mój adres gszkup@uni.lodz.pl.

BWZ UŁ – poniedziałek – piątek 7:30 – 15:30.

Z uwagi na zróżnicowany czas rozpoczęcia i zakończenia semestrów w poszczególnych uczelniach partnerskich, Uniwersytet Łódzki podjął stosowne decyzje dotyczące studentów UŁ, którzy zdecydowali się na przedłużenie studiów w uczelni partnerskiej o kolejny semestr roku 2013/2014. Ostateczny termin składania dokumentów niezbędnych do uzyskania zgody na przedłużenie pobytu nie ulega zmianie i jest to 31.03.2014 r. Jednakże osoby, które prześlą komplet dokumentów do wydziałowego koordynatora na macierzystym wydziale UŁ przed tym terminem i otrzymają zgodę na przedłużenie pobytu mają możliwość otrzymania wcześniejszej wypłaty części stypendium przyznanego na semestr letni. Kwota pierwszej transzy stypendium przewidzianej na semestr letni to 700 EUR.

Wypłata pierwszej raty stypendium nastąpi po przekazaniu kompletu dokumentów zaakceptowanych i dostarczonych do BWZ przez koordynatora z macierzystego wydziału studenta.  Kwota dofinansowania zostanie przekazana na te same konta bankowe, na które otrzymali  Państwo stypendia na realizację studiów  w sem. zimowym.

Wysokość II raty  stypendium zostanie podana do Państwa wiadomości i wpłynie na konta studenckie zgodnie z wcześniej przewidywanym terminem, tj. w maju 2014 r.


 

W razie pytań zapraszam do pisania maili.

dr Andrzej Napieralski
Koordynator ECTS
Katedra Filologii Romańskiej
Uniwersytet Łódzki
napieralski.a@op.pl

================================================================

Zajęcia ogólnouczelniane (2013/14)
dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz dla doktorantów

 

Zapisy…barsha, extension, file, pdf icon     Program…barsha, extension, file, pdf icon

======================================================================================

Specjalności oferowane w Katedrze Filologii Romańskiej Uniwersytetu Łódzkiego
w roku 2012/13

(nowe specjalności są zaznaczone kolorem zielonym)

Studia II stopnia  – magisterskie

  1. Filologia francuska z językiem hiszpańskim lub włoskim i elementami tłumaczeń.
  2. Filologia francuska z językiem angielskim i elementami tłumaczeń.
  3. Filologia francuska ze specjalizacją edytorsko-traduktologiczną.

 

Studia I stopnia – licencjackie

  1. Filologia romańska z językiem hiszpańskim lub włoskim.
  2. Filologia romańska z językiem angielskim, lub niemieckim, lub rosyjskim.
  3. Filologia włoska z translatoryką.

www.italianistyka.uni.lodz.pl

Uwaga:

Katedra Filologii Romańskiej prowadzi też wspólnie z Katedrą Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej specjalność Dziennikarstwo z językiem i kulturą francuską.

Programy poszczególnych specjalności są dostępne w zakładce Programy studiów.