`

 
 

 
   

 

 
 

 
 

 

 

AKTUALNOŚCI


*

Serdecznie zapraszamy na  II Spotkania Specjalistów Literatury XIX-wiecznej

 

IIème Rencontre des Dix-Neuviémistes

« Art, artiste, artisan »

Łódź, le 27 octobre 2016

Więcej informacji na temat konferencji

 Program

Zainteresowanych zapraszamy na obrady do sali konferencyjnej Boutique Hotel's, ul. Rewolucji 1905 r. 8.

 

*

Studenckie Koło Naukowe Neologów „Je tchatche”

Studenckie Koło Naukowe Neologów Je tchatche powstało w roku akademickim 2015/2016 z inicjatywy studentki filologii romańskiej Aliny Goniewicz, która zostałatakże jego prezesem. Opiekę naukową nad Kołem objął p. dr Andrzej Napieralski. Funkcję wiceprezesa pełni Katarzyna Kowalik, absolwentka filologii włoskiej i studentka romanistyki, a sekretarzem Koła jest Arkadiusz Lorenc z filologii germańskiej. Grupa liczy kilkunastu członków, przede wszystkim studentów obecnego II roku studiów magisterskich filologii romańskiej. Członkowie Koła zajmują się podczas swoich spotkań takimi tematami, jak na przykład: język non-standard, żargony, język Internetu, analiza ścieżki dialogowej popularnych seriali, memów, komiksów itp. w kontekście badań językoznawczych nad neologizmami. Obecnie Koło planuje organizację konferencji naukowej dla studentów pt. Les variétés langagières sur Internet. Już teraz serdecznie zapraszamy na nią wszystkich zainteresowanych, a także zachęcamy do dołączenia do naszego Koła ‒ chętnych prosimy o kontakt z członkami zarządu.

 

Zapraszamy już wkrótce na naszą stronę internetową argot.uni.lodz.pl

*

European Language Label 2016

dla Zakładu Językoznawstwa Stosowanego i Dydaktyki Języków Romańskich KFR UŁ

 

W poniedziałek 19 września 2016, w Ministerstwie Edukacji Narodowej w Warszawie, odbyła się uroczystość wręczenia Europejskiego znaku innowacyjności w dziedzinie nauczania i uczenia się języków obcych European Language Label przyznawanego za nowatorskie i niestandardowe rozwiązania w zakresie kształcenia językowego.

Konkurs organizowany jest przez Komisję Europejską, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Fundację Rozwoju Systemu Edukacji oraz agencję narodową programu Erasmus+. Przyznawane certyfikaty mają charakter międzynarodowy i poświadczają, że laureaci wykazują się najwyższymi standardami europejskimi w dziedzinie nauczania języków obcych.

Wśród tegorocznych laureatów znalazł się Zakład Językoznawstwa Stosowanego i Dydaktyki Języków Romańskich Uniwersytetu Łódzkiego, który otrzymał to prestiżowe wyróżnienie za projekt dydaktyczny „Francuski z Edith Piaf – w setną rocznicę urodzin Paryskiego Wróbelka” realizowany w ubiegłym roku akademickim. Autorem i koordynatorem projektu był prof. zw. dr hab. Mieczysław Gajos.

 

*


 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 Adres: Instytut Romanistyki , ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź       Copyright © IR 2015  Autorzy strony: Magdalena Koźluk, Roksana Kielian

``