`

 
 

 
   

 

 
 

 
 

 

 

AKTUALNOŚCI


*

Serdecznie zapraszamy na międzynarodową konferencję pt.

 

EMPRUNTS NÉOLOGIQUES ET

ÉQUIVALENTS AUTOCHTONES.        

MESURE DE LEURS CIRCULATIONS

RESPECTIVES

 

COLLOQUE INTERNATIONAL

 

10-12 octobre 2016

Université de Łódź

Institut de Philologie romane

 

Więcej informacji na temat konferencji

 

 neologie.uni.lodz.pl

 

*

Zapraszamy również na II Spotkania Specjalistów Literatury XIX-wiecznej

 

IIème Rencontre des Dix-Neuviémistes

« Art, artiste, artisan »

Łódź, le 27 octobre 2016

Więcej informacji na temat konferencji

 

Zainteresowanych zapraszamy na obrady do sali konferencyjnej Boutique Hotel's, ul. Rewolucji 1905 r. 8.

 

*

 

European Language Label 2016

dla Zakładu Językoznawstwa Stosowanego i Dydaktyki Języków Romańskich KFR UŁ

 

W poniedziałek 19 września 2016, w Ministerstwie Edukacji Narodowej w Warszawie, odbyła się uroczystość wręczenia Europejskiego znaku innowacyjności w dziedzinie nauczania i uczenia się języków obcych European Language Label przyznawanego za nowatorskie i niestandardowe rozwiązania w zakresie kształcenia językowego.

Konkurs organizowany jest przez Komisję Europejską, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Fundację Rozwoju Systemu Edukacji oraz agencję narodową programu Erasmus+. Przyznawane certyfikaty mają charakter międzynarodowy i poświadczają, że laureaci wykazują się najwyższymi standardami europejskimi w dziedzinie nauczania języków obcych.

Wśród tegorocznych laureatów znalazł się Zakład Językoznawstwa Stosowanego i Dydaktyki Języków Romańskich Uniwersytetu Łódzkiego, który otrzymał to prestiżowe wyróżnienie za projekt dydaktyczny „Francuski z Edith Piaf – w setną rocznicę urodzin Paryskiego Wróbelka” realizowany w ubiegłym roku akademickim. Autorem i koordynatorem projektu był prof. zw. dr hab. Mieczysław Gajos.

 

*


 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 Adres: Instytut Romanistyki , ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź       Copyright © IR 2015  Autorzy strony: Magdalena Koźluk, Roksana Kielian
 

``