Anna Bobińska
mgr

Zakład Językoznawstwa Romańskiego

Dariusz Bralewski
dr hab.

Zakład Traduktologii Języków Romańskich

Joanna Ciesielka
dr

Zakład Italianistyki

Jadwiga Czerwińska
prof. zw. dr hab.

Zakład Italianistyki

Mieczysław Gajos
prof. zw. dr hab.

Zakład Językoznawstwa Stosowanego i Dydaktyki Języków Romańskich

Artur Gałkowski
prof. UŁ dr hab.

Zakład Italianistyki

Justyna Giernatowska
mgr

Zakład Literaturoznawstwa Romańskiego

Justyna Groblińska
dr

Zakład Italianistyki

Alicja Kacprzak
prof. dr hab.

Zakład Językoznawstwa Romańskiego

Tomasz Kaczmarek
dr hab. prof. UŁ

Zakład Literaturoznawstwa Romańskiego

Dominika Kobylska
mgr

Zakład Italianistyki

Renata Konopka
mgr

Zakład Językoznawstwa Stosowanego i Dydaktyki Języków Romańskich

Agnieszka Konowska
dr

Zakład Językoznawstwa Romańskiego

Joanna Kopeć
mgr

Zakład Językoznawstwa Stosowanego i Dydaktyki Języków Romańskich

Katarzyna Kowalik
dr

Zakład Literaturoznawstwa Romańskiego

Magdalena Koźluk
dr hab.

Zakład Literaturoznawstwa Romańskiego

Magdalena Lipińska
dr hab. prof. UŁ

Zakład Językoznawstwa Romańskiego

François Nachin
mgr

Zakład Językoznawstwa Stosowanego i Dydaktyki Języków Romańskich

Andrzej Napieralski
dr

Zakład Językoznawstwa Romańskiego

Joanna Ozimska
dr

Zakład Italianistyki

Witold Pietrzak
dr hab. prof. UŁ

Zakład Literaturoznawstwa Romańskiego

Aneta Przybysz
mgr

Zakład Językoznawstwa Stosowanego i Dydaktyki Języków Romańskich

Tamara Roszak
dr

Zakład Italianistyki

Gameline Ewa Schiller
mgr

Zakład Językoznawstwa Stosowanego i Dydaktyki Języków Romańskich

Anita Staroń
dr hab. prof. UŁ

Zakład Literaturoznawstwa Romańskiego

Marta Sterna
mgr

Zakład Italianistyki

Dobromiła Szczygielska
mgr

praktyczna nauka języka angielskiego

Magdalena Szeflińska-Baran
dr hab. prof. UŁ

Zakład Traduktologii Języków Romańskich

Łukasz Szkopiński
dr

Zakład Językoznawstwa Stosowanego i Dydaktyki Języków Romańskich

Marta Trębska
mgr

Zakład Literaturoznawstwa Romańskiego

Agnieszka Woch
dr hab. prof. UŁ

Zakład Językoznawstwa Romańskiego

Sebastian Zacharow
dr

Zakład Literaturoznawstwa Romańskiego