`

 
 

 
   

 

 
 

 
 

 

 

Zakład Traduktologii Języków Romańskich Instytutu Romanistyki UŁ

 

Kierownik Zakładu : dr hab. Magdalena Szeflińska-Baran, adiunkt 

Skład osobowy:

dr hab. Dariusz Bralewski, adiunkt

mgr Soledad Llano Berini, starszy wykładowca

mgr Ilario Cola, starszy wykładowca                            

 

Główne kierunki badawcze

Zakład Traduktologii Języków Romańskich prowadzi badania w zakresie ogólnej teorii przekładu, zagadnień przekładu literackiego i specjalistycznego, leksykografii, językoznawstwa kontrastywnego francusko-polskiego, pragmatycznych aspektów humoru językowego oraz dydaktyki przekładu:

 

‒ zagadnienia przekładu literackiego,

‒ strategie i techniki przekładowe,

‒ przekład specjalistyczny, zagadnienia terminologiczne w przekładzie,

‒ leksykografia kontrastywna francusko-polska w perspektywie przekładowej,

‒ stylistyka porównawcza,

‒ pragmatyka językowa humoru słownego,

‒ funkcje humoru językowego w dydaktyce języków obcych,

‒ dialektologia i historia języka włoskiego, elementy dialektalne we włoskiej poezji satyrycznej XVI w.,

‒ dydaktyka przekładu i dydaktyka języków obcych na poziomie uniwersyteckim (język francuski, włoski, hiszpański).

 

Współpraca międzynarodowa

‒ Uniwersytet w Kadyksie (wspólne konferencje, seminaria, studia doktoranckie, publikacje),

‒ Uniwersytet w Maastricht (konferencje, publikacje).

 

 

 

 

 

 
   

 
 

 

 

   
 

 Adres:  Instytut Romanistyki UŁ, ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź    Copyright ©  IR 2015    Autorzy strony: Magdalena Koźluk, Roksana Kielian

``