`

 
 

 
   

 

 
 

 
 

 

 

 

Zakład Językoznawstwa Stosowanego i Dydaktyki Języków Romańskich 

 


Kierownik Zakładu: prof. zw. dr hab. Mieczysław Gajos


Skład osobowy:

 

dr Alicja Sobczak, współpracownik

dr Łukasz Szkopiński, adiunkt
mgr François Nachin, starszy wykładowca
mgr Gamelina Schiller, starszy wykładowca
mgr Elżbieta Begale-Król, starszy wykładowca
mgr Grażyna Karbowska, starszy wykładowca
mgr Dobromiła Szczygielska, starszy wykładowca
mgr Sylwia Krawczyk, dokt
orantka


Główne kierunki badawcze

 

Zakład Językoznawstwa Stosowanego i Dydaktyki Języków Romańskich Instytutu Romanistyki UŁ prowadzi badania naukowe w zakresie językoznawstwa stosowanego oraz dydaktyki języków obcych, ze szczególnym uwzględnieniem dydaktyki języka francuskiego jako języka obcego. Pracownicy Zakładu zajmują się następującymi problemami:

 

− język obcy jako przedmiot nauczania i uczenia się;

− metodyka opracowywania materiałów glottodydaktycznych – aspekty teoretyczne i praktyczne;

− badania nad współczesną leksyką języka francuskiego – aspekty językoznawcze i dydaktyczne;

− interferencje międzyjęzykowe i wewnątrzjęzykowe;

− nowe technologie w nauczaniu języków obcych;

− podsystemy języka w praktyce glottodydaktycznej;

− dydaktyka tłumaczeń obcojęzycznych;

− historia dydaktyki języków obcych w Polsce.

 

Współpraca międzynarodowa

 

Zakład Językoznawstwa Stosowanego i Dydaktyki  Języków Romańskich Instytutu Romanistyki prowadzi współpracę naukowo-dydaktyczną z następującymi uniwersytetami europejskimi:

 

− Uniwersytet Sabaudzki (Chambery, Francja): wspólne programy badawcze, konferencje naukowe, wspólne publikacje naukowe i dydaktyczne, udział pracowników Zakładu w programach Erasmus, Sokrates;

− Uniwersytet Justus-Liebig (Giessen, RFN): wspólne programy badawcze, konferencje naukowe, wspólne publikacje naukowe i dydaktyczne;

− Uniwersytet w Mediolanie (Włochy) – program Erasmus;

− Współpraca z Międzynarodowym Towarzystwem Historii Dydaktyki Języka Francuskiego jako Obcego SLHFLES.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 
 

 

 

   
 

 Adres:  Instytut Romanistyki UŁ, ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź    Copyright ©  IR 2015    Autorzy strony: Magdalena Koźluk, Roksana Kielian

``