Kierownik Zakładu:
dr hab. prof. UŁ Witold Konstanty Pietrzak

Skład osobowy:

dr hab. prof. UŁ Tomasz Kaczmarek
dr hab. prof. UŁ Anita Staroń
dr Krystyna Antkowiak, starszy wykładowca
dr hab. Magdalena Koźluk, adiunkt
dr Sebastian Zacharow, adiunkt
dr Katarzyna Kowalik, asystent
mgr Justyna Giernatowska
mgr Marta Trębska, doktorantka

Zakład wydaje raz do roku czasopismo naukowe, Folia Litteraria Romanica, czasopismo interdyscyplinarne specjalizujące się w publikacjach z zakresu literaturoznawstwa romańskiego, które dotyczą literatury od Średniowiecza po współczesność, a także nowożytnej recepcji Antyku.

Główne kierunki badawcze:

Zakład Literaturoznawstwa Romańskiego Instytutu Romanistyki UŁ prowadzi badania naukowe w zakresie historii literatury francuskiej. W szczególności pracownicy Zakładu zajmują się następującymi problemami:

– nowelistyka szesnasto- i siedemnastowieczna, historie tragiczne, echa wojen religijnych w literaturze, teoria i praktyka dyskursu egzemplarnego, tragedia humanistyczna, satyra, recepcja Antyku, renesansowa retoryka
– problematyka funkcjonowania słowa w literaturze I połowy XVI wieku; humanizm – katolicyzm / protestantyzm; inspiracje religijne w literaturze II połowy XVI i na początku XVII wieku
– recepcja Antyku w szesnasto- i siedemnastowiecznej Francji, ars emblematica w nowożytnej Europie, starożytna ars memorativa i jej recepcja, retoryka starożytna i jej recepcja, historia starożytnej medycyny i jej recepcja, historia książki w szesnastym i siedemnastym wieku
– krótkie formy narracyjne szesnasto- i siedemnastowiecznej Francji, a zwłaszcza krwawe opowiadania, historie tragiczne oraz historie cudowne; teatr okrucieństwa, humanistyczne wzorce retoryczne, tłumaczenia tekstów literackich
– szesnasto- i siedemnastowieczne historie diaboliczne, traktaty demonologiczne i krótkie formy narracyjne wraz ze związaną z nimi ikonografią, historia książki w XVI i XVII wieku
– francuska memorialistyka szesnastowieczna, literatura francuska okresu wojen religijnych, problematyka szesnastowiecznego dyskursu osobistego
– literatura okresu rewolucyjnego, powieść francuska na przełomie XVIII i XIX wieku, powieść gotycka, powieść popularna, sentymentalizm / romantyzm
– retoryczne podstawy teorii literatury, opera i teatr liryczny, melodramat we Francji, francuska literatura faktu, francuska literatura polityczna, współczesne francuskie gatunki publicystyczne
– teatr i dramat europejski XX wieku, awangardy teatralne (futuryzm, dadaizm, surrealizm itd.), ewolucja postaci w teatrze, recepcja dramatopisarzy francuskich w Polsce, język teatru w Polsce i we Francji, teatr a nauka języka
– powieść francuska przełomu XIX i XX wieku, ewolucja technik narracyjnych, aspekty tematyczne i stylistyczne, estetyka dekadentyzmu i symbolizmu, twórczość Octave’a Mirbeau i Rachilde.

Współpraca międzynarodowa

Zakład Literaturoznawstwa Romańskiego Instytutu Romanistyki UŁ prowadzi ożywioną działalność we współpracy z Uniwersytetem Lumière Lyon 2 w ramach umowy o bezpośredniej współpracy między obydwiema uczelniami, organizując cykliczne sesje naukowe. Owocem tej współpracy są publikacje materiałów pokonferencyjnych w postaci tomów tematycznych. Pierwszy zeszyt, poświęcony twórczości Montaigne’a, ukazał się w 1982 roku i był ukoronowaniem pierwszej międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej przez prof. Kazimierza Kupisza. W sumie ukazało się do chwili obecnej 15 wspólnych publikacji. Jesienią 2015 roku odbyła się kolejna konferencja lyońsko-łódzka, tym razem we Francji pt. Supplices et tortures à l’oeuvre depuis l’Antiquité (littérature, théâtre, cinéma).

Oprócz umowy o współpracy bezpośredniej z Université Lumière Lyon 2 Zakład Literaturoznawstwa Romańskiego Instytutu Romanistyki UŁ prowadzi wymianę studentów i pracowników w ramach programu Erasmus z następującymi uczelniami:

− Uniwersytet Paris VII
− Uniwersytet w Alicante
− Uniwersytet Lyon 2

Pracownicy Zakładu mają też ożywione indywidualne kontakty naukowe z następującymi uczelniami:

− Uniwersytet François-Rabelais, (Centre d’Études Supérieures de la Renaissance, Tours)
− Uniwersytet Trinity College w Dublinie
− Uniwersytet Bordeaux III
− Universytet de McGill, Montréal
− Universytet w Besançon (ISTA)
− Uniwersytet w Rouen
− Uniwersytet w Brnie

Niezależnie od wspólnych przedsięwzięć pracownicy Zakładu Literaturoznawstwa Romańskiego Instytutu Romanistyki UŁ realizują też własne projekty, publikowane zazwyczaj w Wydawnictwie Uniwersytetu Łódzkiego.


Bibliografia publikacji Łódź – Lyon

1. Pluralité des cultures : chances ou menaces ?, éd. J. Giernatowska et W. K. Pietrzak, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Acta Universitatis Lodziensis, « Folia Litteraria Romanica », no 9, Łódź 2014

Repozytorium UŁ

2. Être moderne. Les écrivains face aux nouveautés artistiques, littéraires et technologiques des troubadours à nos jours, éd. Ch. Queffélec avec la collaboration de D. Reynaud, Paris, Eurédit, 2011

3. Manipulation, endoctrinement, mystification, Actes du colloque international, Łódź, du 19 au 21 septembre 2005, éd. A. Staroń et W. K. Pietrzak, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Acta Universitatis Lodziensis, « Folia Litteraria Romanica », no 5, Łódź 2008

Repozytorium UŁ

4. Littérature de la misère, misère de la littérature, Actes du colloque franco-polonais organisé par la Chaire de Philologie Romane avec la coopération de l’Université Lumière Lyon 2, Łódź, du 18 au 19 septembre 2000, éd. Z. Naliwajek et W. K. Pietrzak, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Acta Universitatis Lodziensis, « Folia Litteraria Romanica », no 3, Łódź 2004

Repozytorium UŁ

5. Écrire la rupture, éd. C. Queffélec et R.-P. Colin, Du Lérot, 2003

6. La France et la Pologne. Histoire, mythes, représentations, actes du colloque des 16-17-18 septembre 1998, éd. Fr. Lavocat, PUL, Lyon 2000

7. La Lettre, Actes du colloque international franco-polonais organisé par la Chaire de Philologie Romane avec la Coopération de l’Université Lumière Lyon 2, Łódź, du 7 au 9 octobre 1996, éd. Z. Naliwajek et W. K. Pietrzak, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Acta Universitatis Lodziensis, « Folia Litteraria Romanica », no 1, Łódź 1997

Repozytorium UŁ

8. La Forme brève, éd. S. Messina, Champion et Cadmo, 1996

9. Marguerite de Navarre, Actes du colloque international, du 14 au 16 septembre 1992, éd. K. Kupisz, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Acta Universitatis Lodziensis, « Folia Litteraria », no 38, Romanica, Łódź 1997

10. Doubles et dédoublement en littérature, textes réunis par G.-A. Pérouse, P. U. de Saint-Etienne, 1995

11. Voies, voyages, voyageurs dans la littérature, Actes du colloque, 9-12 mai 1988, éd. K. Kupisz, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Acta Universitatis Lodziensis, t. I, « Folia Litteraria », no 33, Romanica, 1992 ; t. II, « Folia Litteraria », no 35, Romanica, Łódź 1994

12. Le Portrait littéraire, sous la direction de K. Kupisz, G.-A. Pérouse, J.-Y. Debreuille, PUL, 1988

13. Ronsard et Kochanowski, Actes du colloque international organisé par la Chaire de Philologie Romane, 22-24 octobre 1984, éd. K. Kupisz, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Acta Universitatis Lodziensis, « Folia Litteraria », no 20, Romanica, Łódź 1987

14. La Femme à la Renaissance, Actes du colloque international organisé par la Chaire de Philologie Romane, 8-11 novembre 1982, éd. K. Kupisz, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Acta Universitatis Lodziensis, « Folia Litteraria », no 14, Romanica, Łódź 1985

15. Montaigne, Actes du colloque international organisé par la Chaire de Philologie Romane, 21-23 octobre 1980, éd. K. Kupisz, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Acta Universitatis Lodziensis, « Folia Litteraria », no 8, Romanica, Łódź 1982