Kierownik Zakładu:
prof. UŁ dr hab. Artur Gałkowski

Skład osobowy:

prof. dr hab. Jadwiga Czerwińska
dr Łukasz Jan Berezowski, adiunkt
dr Joanna Ciesielka, adiunkt
dr Anna Miller-Klejsa, adiunkt
dr Joanna Ozimska, adiunkt
dr Tamara Roszak, starszy wykładowca
mgr Ilario Cola, starszy wykładowca
dr Stefano Cavallo, asystent
mgr Marta Sterna, doktorantka
mgr Justyna Groblińska, doktorantka
mgr Katarzyna Kowalik, doktorantka
mgr Aleksandra Makowska-Ferenc, doktorantka

Główne kierunki badawcze

Zakład Italianistyki IR UŁ prowadzi działalność naukową w zakresie:
– studiów języka i kultury włoskiej
– onomastyki włoskiej i międzynarodowej
– teorii i praktyki translatorskiej (przekład włosko-polski i polsko-włoski)
– nauczania języka włoskiego jako obcego

W szczególności prowadzone są prace nad takimi zagadnieniami jak:
1. leksykograficzne ujęcia nazw własnych w języku włoskim
2. analiza nazw własnych w kontekście tekstowym i translatorycznym
3. badania nad chrematonimią włoską w planie porównawczym wielojęzykowym
4. tłumaczenie i nauczanie włoskiego języka specjalistycznego
5. współczesna literatura włoska: gatunki, tematyka, styl fantastycznej
6. odmiany i rejestry języka włoskiego
7. kultura audiowizualna i medialna Włoch
9. analiza ironii i hate’u we włoskim dyskursie medialnym
10. włoskie studia genderowe

Więcej informacji na stronie Zakładu Italianistyki UŁ.