Kierownik Zakładu:
prof. UŁ dr hab. Artur Gałkowski

Skład osobowy:

prof. dr hab. Jadwiga Czerwińska
dr Łukasz Jan Berezowski, adiunkt
dr Joanna Ciesielka, adiunkt
dr Anna Miller-Klejsa, adiunkt
dr Joanna Ozimska, adiunkt
dr Tamara Roszak, starszy wykładowca
mgr Ilario Cola, starszy wykładowca
dr Stefano Cavallo, asystent
mgr Marta Sterna, doktorantka
mgr Justyna Groblińska, doktorantka
mgr Aleksandra Makowska-Ferenc, doktorantka

Główne kierunki badawcze

Zakład Italianistyki IR UŁ prowadzi działalność naukową w zakresie:
– studiów języka i kultury włoskiej
– onomastyki włoskiej i międzynarodowej
– teorii i praktyki translatorskiej (przekład włosko-polski i polsko-włoski)
– nauczania języka włoskiego jako obcego

W szczególności prowadzone są prace nad takimi zagadnieniami jak:
1. leksykograficzne ujęcia nazw własnych w języku włoskim
2. analiza nazw własnych w kontekście tekstowym i translatorycznym
3. badania nad chrematonimią włoską w planie porównawczym wielojęzykowym
4. tłumaczenie i nauczanie włoskiego języka specjalistycznego
5. współczesna literatura włoska: gatunki, tematyka, styl fantastycznej
6. odmiany i rejestry języka włoskiego
7. kultura audiowizualna i medialna Włoch
9. analiza ironii i hate’u we włoskim dyskursie medialnym
10. włoskie studia genderowe

Więcej informacji na stronie Zakładu Italianistyki UŁ.