Współpraca międzyuczelniana i międzynarodowa Instytutu Romanistyki Uniwersytetu Łódzkiego oparta jest na umowach o bezpośredniej współpracy UŁ, w której bierze udział również Instytut Romanistyki, na umowach Wydziałowych oraz na umowach europejskiego programu Erasmus+. W ich ramach z cyklami wykładów i na kwerendy biblioteczne wyjeżdżają pracownicy Instytutu i przyjmowani są goście wizytujący.

Umowy międzyuczelniane i wydziałowe Umowy w ramach programu Erasmus+Goście wizytującyWizyty doktorantów z ośrodków zagranicznychCotutelle

Umowy międzyuczelniane i wydziałowe o bezpośredniej współpracy:

Uniwersytet Lumière Lyon 2, Francja
Rok podpisania umowy: 1978
Dziedziny współpracy: podstawowa -literaturoznawstwo, a także nauczanie języka francuskiego oraz językoznawstwo

Uniwersytet im. Justusa Liebiga w Giessen, Niemcy
Rok podpisania umowy: 1978
Dziedziny współpracy: dydaktyka języka francuskiego, językoznawstwo

Uniwersytet Sabaudzki (Annecy-Chambéry), Francja
Rok podpisania umowy: 2002
Dziedziny współpracy: dydaktyka języka francuskiego, językoznawstwo

Uniwersytet w Messynie, Włochy
Rok podpisania umowy: 2008
Dziedziny współpracy: nauki filologiczne

Uniwersytet im. Aldo Moro w Bari, Włochy
Rok podpisania umowy: 2011
Dziedziny współpracy: nauki filologiczne

Uniwersytet we Florencji (Włochy)
Rok podpisania umowy: 2015 (romanistyka włączona do współpracy w 2019)
Dziedziny współpracy: nauki filologiczne

Uniwersytet Paris 13 (Francja)
Rok podpisania umowy: 2015
Dziedziny współpracy: lingwistyka, leksykologia, neologia, zapożyczenia językowe

Uniwersytet dla Obcokrajowców w Sienie, Włochy
Rok podpisania umowy: 2016
Dziedziny współpracy: lingwistyka, glottodydaktyka, nauczanie języka włoskiego jako obcego, języki specjalistyczne, onomastyka.

Uniwersytet dla Obcokrajowców w Perugii, Włochy
Rok podpisania: 2016
Dziedziny współpracy: nauki filologiczne

Uniwersytet Katolicki „Sacro Cuore” w Mediolanie, Włochy
Rok podpisania: 2019
Dziedziny współpracy: językoznawstwo, literaturoznawstwo, translatoryka, onomastyka, języki specjalistyczne, lingwistyka tekstu

Współpraca międzynarodowa Instytutu Romanistyki bardzo prężnie się rozwija. Podpisywane są nowe umowy z ośrodkami zagranicznymi. Na studia i praktyki co roku wyjeżdża duża grupa studentów romanistyki i italianistyki. W ramach programu przyjmowani są również studenci zagraniczni, najczęściej z uniwersytetów francuskich, włoskich i hiszpańskich. Studenci i pracownicy Instytutu mogą ubiegać się o wyjazdy (kod dziedziny: 09.0, ISCED: 0231 Language Acquisition) do następujących ośrodków:

Francja 🇫🇷
F NANCY43 Université de Loraine
F CHAMBER01 Université de Savoie
F LILLE03 Université Charles-de-Gaulle (Lille 3)
F LYON02 Université Lumière (Lyon 2)
F LYON03 Université Jean Moulin (Lyon 3)
F PARIS005 Université René Descartes (Paris 5)
F PARIS007 Université Denis Diderot (Paris 7)
F PARIS013 Université Paris Nord (Paris 13)
F ROUEN01 Université de Rouen – Haute Normandie
F TOULON01 Université de Toulon (UTLN)
F NANTES01 Université de Nantes

Hiszpania 🇪🇸
E ALICANT01 Universidad de Alicante
E SANTIAG01 Universidad de Santiago de Compostela
E VIGO01 Universidad de Vigo

Włochy 🇮🇹
I ROMA01 Università Roma „La Sapienza”
I ROMA04 Libera Università Maria SS Assunta Roma
I ROMA16 Università degli Studi Roma Tre
I ROMA20 Università degli Studi Internazionali di Roma
I VITERBO01 Università degli Studi della Tuscia
I MILAN03 Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
I MILAN01 Università degli Studi di Milano
I MILANO05 Libera Università di Lingua e Comunicazione IULM
I BARI01 Università degli Studi di Bari Aldo Moro
I SALERNO01 Università degli Studi di Salerno
I MACERAT01 Università degli Studi di Macerata
I CAMPOBA01 Università degli studi del Molise
I PALERMO01 Università degli Studi di Palermo
I MESSINA01 Università degli Studi di Messina
I SASSARI01 Università degli Studi di Sassari
I GENOVA01 Università degli Studi di Genova
I VERONA01 Università degli Studi di Verona
I SIENA02 Università per stranieri di Siena
I PADOVA04 Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Padova

Rumunia 🇷🇴
RO BUCURES09 Universitatea din Bucuresti

Portugalia 🇵🇹
P LISBOA109 Universidade de Lisboa

Litwa 🇱🇹
LT VILNIUS01 Vilnius University

Łotwa 🇱🇻
LV RIGA01 University of Latvia

Niemcy 🇩🇪
D LEIPZIG01 Universität Leipzig
D POTSDAM01 Universität Potsdam

Czechy 🇨🇿
CZ PRAHA07 Univerzita Karlova

Węgry 🇭🇺
HU BUDAPES01 Eötvös Loránd University

Z cyklami wykładów przyjeżdżali i przyjeżdżają do Instytutu Romanistyki, m.in.:

Z Uniwersytetu Paris 4
prof. Robert Aulotte (od 1987 Doktor Honoris Causa Uniwersytetu Łódzkiego)

Z Uniwersytetu René Descartes Paris 5 Nouvelle Sorbonne
prof. Jean-Pierre Goudaillier

Z Uniwersytetu Paris Diderot Paris 7
prof. Agnès Celle
prof. Florence Dumora
prof. Jacqueline Guillemin Flescher

Z Uniwersytetu Paris 13
prof. Pierre Lerat
prof. Jean-François Sablayrolles

Z Uniwersytetu Lumière Lyon 2
prof. Tristan Vigliano
prof. Olivier Bara
prof. Martine Boyer-Weinmann
dr Yannick Chevalier
prof. Michèle Clément
prof. René Pierre Colin
prof. Roger Dubois
prof. Nathalie Fournier
prof. Delphine Gleizes
dr Marie-Pascale Halary
prof. Jean-Pierre Martin
prof. Gabriel Pérouse
prof. Edgar Pich
prof. Christine Quéffelec
prof. Denis Reynaud
prof. Yves Roguet
prof. Michel P. Schmitt

Z Uniwersytetu Sabaudzkiego
prof.Chantal Rittaud-Hutinet

Z Uniwersytetu d’Angers
prof. Pierre Michel

Z Uniwersytetu w Alicante
prof. José Luis Arráez Llobregat
prof. Maria Ángeles Llorca Tonda
prof. Montserrat Planelles-Ivánez

Z Uniwersytetu Santiago de Compostela
prof. Montserrat Lopez-Díaz

Z Uniwersytetu w Giessen
prof. Manfred Prinz

Z CNRS
prof. Pierre Lafon

Z Centre d’Études Supérieures de la Renaissance (CESR Tours i Trinity College Dublin, TCD)
prof. Jean-Paul Pittion

Z Uniwersytetu Katolickiego Sacro Cuore w Mediolanie
prof. Giovanni Gobber

Z Uniwersytetu Statale w Mediolanie
prof. Paolo Bosisio

Z Uniwersytetu LUMSA Libera Università Maria Ss. Assunta
prof. Maria Patrizia Bertini Malgarini
prof. Piero Polidoro

Z Uniwersytetu Bolońskiego
prof. Umberto Eco
prof. Patrizia Violi

Z Uniwersytetu w Turynie
prof. Ugo Volli

Z Uniwersytetu w Wisconsin
prof. Jan Miernowski
prof. Umberto Eco (od 2015 Doktor Honoris Causa Uniwersytetu Łódzkiego)

Z Uniwersytetu dla Obcokrajowców w Sienie
prof. Liana Tronci
prof. Carla Bagna

Z Uniwersytetu im. Ëtvösa Loránda (ELTE) w Budapeszcie
dr Máté Kovacs

Z Uniwersytetu Autònoma de Barcelona
prof. Xavier Blanco Escoda

Zakład Italianistyki IR przyjmuje na wizyty studyjne doktorantów zagranicznych w ramach środków NAWA programu PROM:

z Uniwersytetu dla Obcokrajowców w Sienie
mgr Irene Fioravanti (2019)
mgr Giovanni Favata (2020)

W ramach międzynarodowych umów o wspólnej opiece nad przewodem doktorskim w Instytucie Romanistyki powstają doktoraty realizowane w systemie cotutelle.

➡Doktoraty zrealizowane w systemie cotutelle:

2013 Łukasz SZKOPIŃSKI
L’œuvre romanesque de François Guillaume Ducray-Duminil (Twórczość powieściopisarska François Guillaume’a Ducray–Duminila)
Promotorzy: dr hab. prof. UŁ Tomasz Kaczmarek, prof. Michel Delon (Université Paris-Sorbonne)

2013 Joanna SICIŃSKA
Vivacité des argotismes d’origine carcérale dans la langue familière française
Promotorzy: dr hab. prof. UŁ Alicja Kacprzak, prof. Jean-Pierre Goudaillier (Paris Descartes)

2011 Andrzej NAPIERALSKI
Représentations du monde par les cultures hip-hop française et polonaise: analyse linguistique de textes de rap (Językowa wizja świata w kulturze hip-hop we Francji i w Polsce na podstawie tekstów raperów)
Promotorzy: dr hab. prof. UŁ Alicja Kacprzak, prof. Jean-Pierre Goudaillier (Paris Descartes)

2010 Paulina LORENZ
Le chat en tant que phénomène langagier. Étude comparative français-espagnol-polonais (Czat jako zjawisko językowe. Studium porównawcze francusko-hiszpańsko-polskie)
Promotorzy: dr hab. prof. UŁ Alicja Kacprzak, prof. Jean-Pierre Goudaillier (Paris Descartes)

2009 Agnieszka WOCH
Le slogan électoral français, italien et polonais : analyse formelle et pragmatique (Wyborczy slogan francuski, włoski i polski: analiza formalna i pragmatyczna)
Promotorzy: dr hab. prof. UŁ Alicja Kacprzak, prof. Jean-Pierre Goudaillier (Paris Descartes)

2008 Magdalena KOŹLUK
L’Esculape et son art à la Renaissance. Étude sur le discours préfaciel dans les ouvrages français de médecine 1528-1628 (Eskulap i jego sztuka w dobie renesansu. Studium o wstępach do francuskich traktatów medycznych 1528-1628)
Promotorzy: prof. dr hab. Jadwiga Czerwińska, prof. Jean-Paul Pittion (CESR i TCD)

1999 Tomasz KACZMAREK
Henri-René Lenormand et l’expressionnisme dramatique (Henri-René Lenormand a ekspresjonizm w teatrze)
Promotorzy: prof. dr hab. Zbigniew Naliwajek, prof. Pierre Brunel (Paris IV-Sorbonne)


➡Doktoranci w systemie cotutelle:

Anna BOBIŃSKA
L’interjection formes et sens. Analyse comparative entre le français et l’espagnol (Wykrzyknik – formy i znaczenie. Analiza porównawcza pomiędzy językiem francuskim i hiszpańskim)
Promotorzy: dr hab. prof. UŁ Alicja Kacprzak, prof. Jean-François Sablayrolles (Paris 13)

Marcelina BAŃKOWSKA
La concordance des Temps en langues romanes et en langues slaves : lecture des signifiants (Zgodność czasów w językach romańskich i słowiańskich : analiza z punktu widzenia teorii signifiant)
Promotorzy: dr hab. prof. UŁ Alicja Kacprzak, prof. Gabrielle Le Tallec-Lloret (Paris 13)

Justyna GROBLIŃSKA
Nomi delle organizzazioni non profit in Italia nella prospettiva crematonomastica (Nazwy organizacji non profit we Włoszech w perspektywie chrematonomastycznej)
Promotorzy: dr hab. prof. UŁ Artur Gałkowski, prof. Carla Bagna (Università per Stranieri di Siena)

Katarzyna KOWALIK
La realtà dell’Italia post-unitaria nelle opere di Alfredo Oriani. L’analisi storicoletteraria del caso della ricezione di un autore preteso dal regime politico (Rzeczywistość Włoch pozjednoczeniowych w dziełach Alfreda Orianiego. Analiza historycznoliteracka przypadku recepcji autora zawłaszczonego przez reżim polityczny)
Promotorzy: dr hab. prof. UŁ Tomasz Kaczmarek, prof. Mariateresa Girardi (Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano)

Marta STERNA
Traduzioni/tradinvenzioni della tragedia classica nella drammaturgia napoletana del Novecento su esempi scelti (Traduzioni/tradinvenzioni tragedii klasycznej w dramaturgii neapolitańskiej dwudziestego wieku na wybranych przykładach)
Promotorzy: prof. dr hab. Jadwiga Czerwińska, prof. Antonia Lezza (Università degli Studi di Salerno)

Marta TRĘBSKA
Les Occurrences Remarquables de Jean-Pierre Camus: étude historique littéraire et édition critique du texte (Zgubne Przypadki Jeana-Pierre’a Camus: studium historycznoliterackie i wydanie krytyczne tekstu)
Promotorzy: dr hab. prof. UŁ Witold Konstanty Pietrzak, prof. Nathalie Grande (Université de Nantes)