`

 
 

 
   

 

 
 

 
 

 


WŁADZE INSTYTUTU ROMANISTYKI UŁ 

 

 

 

DYREKTOR INSTYTUTU

  prof. dr hab. Anita STAROŃ, prof. UŁ

Kontakt e-mail: anita.staron@uni.lodz.pl

 Pokój 4.45

 Dyżur: wtorek 11.45-13.15


 Tel. via sekretariat
IR (+48) 42 6655150

 

 

ZASTĘPCA DYREKTORA INSTYTUTU

 

dr Magdalena KOŹLUK

Kontakt e-mail: magdalena.kozluk@uni.lodz.pl

Pokój 4.45

Dyżur: środa 10.30-11.30

 

 

RADA INSTYTUTU ROMANISTYKI         

Pracownicy samodzielni

 

1.      dr hab. Dariusz Bralewski

2.      prof. dr hab. Jadwiga Czerwińska

3.      prof. dr hab. Mieczysław Gajos

4.      prof. UŁ dr hab. Artur Gałkowski

5.      prof. UŁ dr hab. Teresa Jaroszewska

6.      prof. UŁ dr hab. Alicja Kacprzak

7.      prof. Uł dr hab. Tomasz Kaczmarek

8.      prof. UŁ dr hab. Magdalena Lipińska

9.      prof. UŁ dr hab. Witold Pietrzak

10.    dr hab. Anita Staroń

11.    dr hab. Magdalena Szeflińska-Baran

 

 

Pozostali nauczyciele akademiccy

 

1.      mgr Anna Bobińska

2.      dr Joanna Ciesielka

3.      dr Agnieszka Konowska

4.      dr Andrzej Napieralski

5.      dr Agnieszka Woch

6.      dr Sebastian Zacharow

 *

Regulamin Instytutu

Harmonogram posiedzeń RIR

 

 

 

   
       
 

 
 

 

 

   
 

 Adres: Instytut Romanistyki UŁ, ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź   Copyright © IR 2015     Autorzy strony: Magdalena Koźluk, Roksana Kielian

``