Każdy student Uniwersytetu Łódzkiego może dołączyć do Studenckich Kół Naukowych działających przy wydziałach.

SKN-y to organizacje studenckie zarejestrowane na uczelni, których celem jest działalność naukowa i rozwój kompetencji aktywnych studentów. Na Wydziale Filologicznym funkcjonuje aż 40 kół naukowych! 5 z nich działa w Instytucie Romanistyki UŁ.

GIROL’AMOItaliAMOJe tchatcheKoło Naukowe RomanistówNote du treaducteurTeatr Scaramouche


Studenckie Koło Translatoryczne GIROL’AMO

Opiekun:
👤 dr Łukasz Berezowski
lberezowski@wp.eu

Studenckie koło GIROL’AMO powstało w roku akademickim 2015/16 z inicjatywy dra Łukasza Berezowskiego. Zostało stworzone z myślą o entuzjastach przekładu i języków – nie tylko włoskiego. Na odbywające się raz w miesiącu spotkania zapraszani są różnego rodzaju fachowcy – gościliśmy m. in. tłumacza przysięgłego, specjalistę zajmującego się lokalizacją gier komputerowych, esperantystę oraz tłumacza polskiego języka migowego, którzy opowiedzieli nam o swojej pracy i pasji, podzielili się anegdotami z nimi związanymi i udzielili rad tym, którzy chcieliby związać swoją karierę z omawianymi dziedzinami.

Poza regularnymi spotkaniami bierzemy też udział w wyjazdach na repetytoria TEPIS-u w Warszawie. W 2015 r. dzięki temu mieliśmy okazję wziąć udział w symulacji rozprawy sądowej z udziałem tłumacza przysięgłego oraz spróbować swoich sił w tłumaczeniu dokumentów z zakresu włoskiego prawa karnego.

Studenckie Koło Naukowe Italianistów „ItaliAMO”

Opiekun:
👤 dr hab. prof. UŁ Artur Gałkowski
artur.galkowski@uni.lodz.pl
www.facebook.com/SKN.ItaliAMO

Studenckie Koło Naukowe Italianistów ItaliAMO powstało już w drugim semestrze działania italianistyki z translatoryką, zachowując tradycje wypracowane wcześniej przez Koło Naukowe Języka i Kultury Włoskiej TUTT.IT przy Sekcji Włoskiej Katedry Filologii Romańskiej.Pierwsze walne spotkanie Koła odbyło się 2 kwietnia 2012 roku, na którym został powołany Zarząd. Funkcję opiekuna Koła zgodził się objąć Pan Profesor Artur Gałkowski.

Koło prowadzi działalność w ramach trzech sekcji: naukowej, językowo-kulturowej i translatorycznej. Wśród osiągnięć i działań Koła w poszczególnych sekcjach można wymienić m.in.:

 • publikowanie periodyku popularnonaukowego ItaliAMO (w wersji drukowanej i elektronicznej);
 • organizację cyklicznej Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Translatoryka i Translacje”;
 • organizację ogólnopolskiej konferencji naukowej poświęconej recepcji dzieł naukowych i literackich Umberta Eco pt. „Ecomondo” w 2015 r.;
 • liczne wystąpienia studentów w ramach spotkań naukowych oraz konferencji: XVIII Międzynarodowa i Ogólnopolska Konferencja Onomastyczna 2012, Konferencja „Polsko-włoskie kontakty filmowe” 2013, „Piękno i brzydota w ujęciu humanistycznym i artystycznym” 2015, ASP Łódź;
 • prowadzenie zajęć dla dzieci pt. „Tutti frutti, ciao bambini” oraz „Mamma Mia! Zielona pietruszka” w ramach projektu „Uniwersytet Łódzki dla Dzieci”;
 • współpracę ze Szkołą Podstawową nr 22 w Płocku w ramach projektu warsztatów językowych „Dzieci jedzą włoszczyznę”;
 • tłumaczenie na włoski filmu „Seksmisja” (1983, reż. Juliusz Machulski), kontakty biznesowe i kulturalne z instytucjami włoskimi w Polsce i we Włoszech;
 • coroczne uczestnictwo w Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki – prowadzenie otwartych warsztatów na temat włoskiej kultury;
 • praktykę tłumaczenia podczas wydarzeń kulturalnych w Łodzi – np. Festiwal Filmowy Cinergia;
 • wystąpienia członków Koła w mediach (Radio Żak, Radio EZG, Radio RSI Rete Uno);
 • współpracę z innymi kołami naukowymi na Uniwersytecie Łódzkim;
 • organizację licznych spotkań poświęconych językowi, tłumaczeniom i kulturze włoskiej.

Koło Naukowe Młodych Neologów „Je tchatche”

Opiekun:
👤 dr Andrzej Napieralski
napieralski.a@op.pl

Studenckie Koło Naukowe Neologów „Je tchatche” powstało w roku akademickim 2015/2016 z inicjatywy studentki filologii romańskiej Aliny Goniewicz, która została także jego prezesem. Opiekę naukową nad Kołem objął p. dr Andrzej Napieralski. Funkcję wiceprezesa pełni Katarzyna Kowalik, absolwentka filologii włoskiej i studentka romanistyki, a sekretarzem Koła jest Arkadiusz Lorenc z filologii germańskiej. Grupa liczy kilkunastu członków, przede wszystkim studentów obecnego II roku studiów magisterskich filologii romańskiej. Członkowie Koła zajmują się podczas swoich spotkań takimi tematami, jak na przykład: język non-standard, żargony, język Internetu, analiza ścieżki dialogowej popularnych seriali, memów, komiksów itp. w kontekście badań językoznawczych nad neologizmami.


Koło Naukowe Romanistów

Opiekun:
👤 dr Sebastian Zacharow
sebastian.zacharow@uni.lodz.pl

Koło Naukowe Romanistów UŁ powstało w 2007 roku. Jego bieżąca działalność koncentruje się na wspieraniu grupy teatralnej w przygotowaniu kolejnych premier spektakli.

Koło Naukowe Romanistów UŁ zajmuje się obecnie następującymi inicjatywami:

 • warsztaty literackie i traduktologiczne – tłumaczenie i adaptacja dramatów. W ramach pracy nad dramatami Koło współpracuje z aktorami łódzkich scen – Teatru im. Jaracza i Teatru Pinokio oraz z wykładowcami Krakowskiej Szkoły Teatralnej,
 • promocja wydarzeń związanych z szerzeniem kultury Francji. W ramach tych działań Koło współpracuje z łódzkimi mediami: telewizją TOYA, Radiem Łódź, Radiem Żak, Radiem Złote Przeboje, Gazetą Wyborczą,
 • projekcje filmów francuskojęzycznych wg kryterium prądu kulturowego (w tym: Nowa Fala) połączone z poprzedzającymi je wykładami oraz przewidzianymi po nich dyskusjami,
 • spotkania poświęcone poszczególnym pisarzom poprzedzone wybraniem odpowiedniej literatury, którą studenci przygotują na spotkanie.

Koło przyłączyło się także do inicjatywy Uniwersytet Łódzki Dzieciom, Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki w Łodzi.

Językoznawczo-Przekładowe Studenckie Koło Naukowe Romanistów „Note du treaducteur”

Opiekun:
👤 dr hab. Magdalena Szeflińska-Baran
magdalena.szeflinska@uni.lodz.pl

Cele koła:

 1. Poszerzenie i prezentacja zainteresowań naukowych studentów;
 2. Wdrażanie studentów do pracy naukowej i badawczej;
 3. Umożliwienie wymiany doświadczeń i prezentowania wyników własnych prac badawczych przez studentów;
 4. Rozwijanie innych form aktywności naukowej studentów poszerzających ich zainteresowania związane z programem naukowo-dydaktycznym UŁ;
 5. Rozwijanie współpracy naukowej z innymi ośrodkami naukowymi;
 6. Promowanie dorobku i działalności naukowo-badawczej Instytutu Romanistyki UŁ;
 7. Integracja środowiska studenckiego i naukowego;
 8. Pogłębianie wiedzy na temat kultury krajów romańskich;
 9. Uczestniczenie w zjazdach i sympozjach naukowych oraz aktywny udział w życiu naukowym w kraju jak i za granicą;

Koło realizuje swoje cele poprzez:

 1. Organizowanie dyskusji otwartych;
 2. Współpracę z innymi organizacjami naukowymi i kulturalnymi w kraju i za granicą;
 3. Podejmowanie i prowadzenie przez członków koła prac badawczych;
 4. Organizacje i udział w spotkaniach naukowych, warsztatach i konferencjach;
 5. Opracowywanie i publikowanie prac naukowych członków w prasie specjalistycznej;
 6. Realizację projektów naukowych Koła;
 7. Organizowanie naukowych spotkań członków Koła.
Teatr Scaramouche

Opiekunowie:
👤 dr hab. prof. UŁ Tomasz Kaczmarek
tomasz.kaczmarek@uni.lodz.pl
👤 dr Sebastian Zacharow
sebastian.zacharow@uni.lodz.pl
🌐 http://ce-soir-on-joue.blogspot.com/

W ramach zajęć teatralnych studenci pracują nad emisją głosu, ruchem scenicznym i analizą tekstów dramatycznych. Dzięki temu doskonalą nie tylko swój warsztat aktorski, ale również kompetencje językowe. Celem pracy grupy jest przygotowanie premiery spektaklu w każdym roku akademickim oraz udział w międzynarodowych festiwalach, warsztatach i konkursach teatralnych.

Zrealizowane spektakle teatralne:

 • La Mère souffrante, l’histoire d’une mère Courage dans un H.L.M. [Matka cierpiąca, czyli Matka Courage w bloku], [reżyseria: Béatrice Merle, Tomasz Kaczmarek], premiera 12 kwietnia 2004 r., Poleski Ośrodek Sztuki (Łódź)
 • Da Vinci avait raison [Da Vinci miał rację] na podstawie sztuki Rolanda Topora, [reżyseria: Tomasz Kaczmarek, Sebastian Zacharow] premiera 26 czerwca 2013 r., Teatr Nowy im. Kazimierza Dejmka w Łodzi
 • Ce soir, on joue Le roi se meurt [Dziś zagramy Król umiera], na motywach sztuki Ionesco oraz Wariata i zakonnicy Witkacego, [reżyseria: Tomasz Kaczmarek, Sebastian Zacharow], premiera 14 czerwca 2014 r., Teatr Nowy im. Kazimierza Dejmka w Łodzi
 • Casimir Le Martyr [Obywatel Męczennik], na motywach sztuki Tomasza Kaczmarka, [reżyseria: Tomasz Kaczmarek, Sebastian Zacharow], premiera 12 czerwca 2015 r., Teatr Nowy im. Kazimierza Dejmka w Łodzi
 • C’était mieux avant [Kiedyś szło lepiej], na podstawie sztuki Emmanuela Darleya, [reżyseria: Tomasz Kaczmarek, Sebastian Zacharow], premiera 24 czerwca 2016 r., Teatr Nowy im. Kazimierza Dejmka w Łodzi
 • Les Bonnes [Pokojówki], na podstawie sztuki Jeana Geneta, [reżyseria: Tomasz Kaczmarek, Sebastian Zacharow], premiera 22 czerwca 2017 r., Teatr Nowy im. Kazimierza Dejmka w Łodzi
 • Kochankowie [Les Amants] Octave’a Mirbeau (tłum. Joanna Raźny), [reżyseria: Anita Staroń, Tomasz Kaczmarek], prapremiera 22 listopada 2017, Pałac Biedermanna, Łódź
 • Kochankowie [Les Amants] Octave’a Mirbeau (tłum. Joanna Raźny), [reżyseria: Anita Staroń, Tomasz Kaczmarek], premiera 4 grudnia 2017, Łódzki Dom Kultury, Łódź
 • Délire à (deux) douze, na podstawie sztuki Eugene’a Ionesco Szaleństwo we dwoje, [reżyseria: Tomasz Kaczmarek, Sebastian Zacharow], premiera 28 czerwca 2019 r., Teatr Mały w Manufakturze (dyr. Mariusz Pilawski) w Łodzi