Zobacz obowiązujące programy studiów na naszych kierunkach:

Ze względu na specyfikę studiów w Instytucie nasi studenci zdają raz w roku egzamin z praktycznej nauki języka francuskiego.

📌 Zasady oceniania egzaminu z Praktycznej Nauki Języka Francuskiego