`

 
 

 
   

 

 
 

 
 

 

 

 

Koło Studenckie Note du traducteurNdT działa przy Instytucie Romanistyki. Opiekunem Koła jest dr hab. Magdalena Szeflińska-Baran.

 

Cele i zadania Koła

Celem koła jest:

1.   Poszerzenie i prezentacja zainteresowań naukowych studentów;

2.   Wdrażanie studentów do pracy naukowej i badawczej;

3.   Umożliwienie wymiany doświadczeń i prezentowania wyników własnych prac badawczych przez studentów;

4.   Rozwijanie innych form aktywności naukowej studentów poszerzających ich zainteresowania związane z programem naukowo-dydaktycznym UŁ;

5.   Rozwijanie współpracy naukowej z innymi ośrodkami naukowymi;

6.   Promowanie dorobku i działalności naukowo-badawczej Instytutu Romanistyki UŁ;

7.   Integracja środowiska studenckiego i naukowego;

8.   Pogłębianie wiedzy na temat kultury krajów romańskich;

9.   Uczestniczenie w zjazdach i sympozjach naukowych oraz aktywny udział w życiu naukowym w kraju jak i za granicą;

Koło realizuje swoje cele poprzez:

 

1. Organizowanie dyskusji otwartych;

2. Współpracę z innymi organizacjami naukowymi i kulturalnymi w kraju i za granicą;

3. Podejmowanie i prowadzenie przez członków koła prac badawczych;

4. Organizacje i udział w spotkaniach naukowych, warsztatach i konferencjach;

5.Opracowywanie i publikowanie prac naukowych członków w prasie specjalistycznej;

6. Realizację projektów naukowych Koła;

7. Organizowanie naukowych spotkań członków Koła.

 

Więcej informacji w Statucie Koła

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 Adres: Instytut Romanistyki , ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź       Copyright © IR 2015  Autorzy strony: Magdalena Koźluk, Roksana Kielian

``