dr hab. prof. nadzw. UŁ Magdalena Lipińska
Zakład Językoznawstwa Romańskiego UŁ
✉ magdalena.lipinska@uni.lodz.pl
🚪Pokój: 4.63


  • Dyscyplina naukowa:
    językoznawstwo
  • Zainteresowania:
    paremiologia, frazeologia, stylistyka, francuska semantyka leksykalna, metaforologia, paremiologiczne, frazeologiczne i semantyczne badania kontrastywne francusko-polskie, komizm językowy, teoria retoryczna tekstów argumentatywnych, pragmatyka językoznawcza, kognitywne teorie językoznawcze
  • Zobacz pełne CV 📄