dr Łukasz Szkopiński
adiunkt
Zakład Językoznawstwa Stosowanego i Dydaktyki Języków Romańskich
✉ lukasz.szkopinski@uni.lodz.pl
🚪Pokój: 4.64


  • Dyscyplina naukowa:
    językoznawstwo
  • Zainteresowania:
    powieść francuska przełomu XVIII i XIX w., powieść gotycka, roman noir, literatura rewolucyjna, sentymentalizm, francuska literatura wczesnego romantyzmu, slang (argot) w literaturze
  • Zobacz pełne CV 📄