`

 
 

 
   

 

 
 

 
 

 

 

Zakład Literaturoznawstwa Romańskiego


Kierownik Zakładu:
prof. dr hab. Witold Konstanty Pietrzak, prof. UŁ


Skład osobowy:

 

prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek, prof. UŁ
prof. dr hab. Anita Staroń,
prof. UŁ
dr Krystyna Antkowiak, starszy wyk
ładowca

dr Magdalena Koźluk, adiunkt

dr Sebastian Zacharow, adiunkt

mgr Justyna Giernatowska, doktorantka

 

 

Zakład wydaje raz do roku czasopismo naukowe, Folia Litteraria Romanica, czasopismo interdyscyplinarne specjalizujące się w publikacjach z zakresu literaturoznawstwa romańskiego, które dotyczą literatury od Średniowiecza po współczesność, a także nowożytnej recepcji Antyku.

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 

 

 

   
 

 Adres: Instytut Romanistyki UŁ, ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź    Copyright © IR 2015 Autorzy strony: Magdalena Koźluk, Roksana Kielian

``