`

 
 

 
   

 

 
 

 
 

 

 

 

Zakład Językoznawstwa Romańskiego IR

 


Kierownik Zakładu: prof. dr hab. Alicja Kacprzak
, prof. UŁ

Skład osobowy:

 

prof. dr hab. Teresa Jaroszewska, prof. UŁ
prof. dr hab. Magdalena Lipińska, prof. UŁ
dr Agnieszka Konowska, adiunkt
dr Agnieszka Woch, adiunkt
dr Andrzej Napieralski, adiunkt
mgr Anna Bobińska, wykładowca, doktorantka

 

Główne kierunki badawcze

 

Zakład Językoznawstwa Romańskiego IR prowadzi badania naukowe w zakresie językoznawstwa francuskiego oraz porównawczego, a także traduktologii w ramach innych języków romańskich i języka polskiego. W szczególności pracownicy Zakładu zajmują się następującymi problemami:

 

− historia języka francuskiego, historia leksykografii, kontakty językowe.

− języki specjalistyczne, terminologie, odmiany funkcjonalne języków specjalistycznych;

− językoznawstwo korpusowe: zastosowanie korpusów równoległych do budowy słowników dwujęzycznych;

− paremiologia i frazeologia;

− pragmatyka, a w szczególności język mediów, język Internetu, język polityki, język reklamy,

− perswazyjność, wyrażanie emocji, komizm werbalny;

− przekład literacki : strategie i techniki tłumaczeniowe;

− semantyka, semantyka leksykalna;

− socjolingwistyka, argotologia, języki subkultur młodzieżowych.

 

Współpraca międzynarodowa

 

Zakład Językoznawstwa Romańskiego IR prowadzi współpracę z kilkoma ośrodkami uniwersyteckimi o dużej renomie:

 

Uniwersytet Paris Descartes (konferencje naukowe, wspólne publikacje, udział pracowników Zakładu w programach badawczych laboratorium DYNALANG, doktoranci w systemie cotutelle);

Uniwersytet Paris 13 (współpraca z Laboratoire LDI w projekcie EMPNEO dotyczącym rozprzestrzeniania się zapożyczeń w różnych językach);

Uniwersytet w Santiago de Compostela (konferencje naukowe, wspólne publikacje, udział pracowników Zakładu we wspólnym projekcie poświęconym eufemizmowi);

Uniwersytet w Alicante (konferencje naukowe, wspólne publikacje, udział we wspólnym projekcie dotyczącym relacji język - kultura );

− Uniwersytet w Maastricht (cykl wspólnych konferencji naukowych, wspólne publikacje.

 

 

 

 

 

 
   

 
 

 

 

   
 

 Adres: Instytut Romanistyki UŁ, ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź  Copyright © IR 2015  Autorzy strony: Magdalena Koźluk, Roksana Kielian

``