prof. zw. dr hab. Jadwiga Czerwińska
Zakład Italianistyki UŁ
✉ jadwiga.czerwinska@uni.lodz.pl
🚪Pokój: 4.62


  • Dyscyplina naukowa:
    literaturoznawstwo
  • Zainteresowania:
    literaturoznawstwo, literaturoznawstwo klasyczne: greckie i łacińskie, teoria literatury, dramat antyczny, Eurypides i jego twórczość tragiczna, teatr antyczny – grecki i rzymski, recepcja kultury antycznej w renesansie i epokach późniejszych, filozofia, retoryka i jej antyczne źródła, translatoryka
  • Zobacz pełne CV 📄