`

 
 

 
   

 

 
 

 
 

 


ItaliAMO

 

 

Studenckie Koło Naukowe Italianistów ItaliAMO powstało już w drugim semestrze działania Italianistyki z translatoryką, zachowując tradycje wypracowane wcześniej przez Koło Naukowe Języka i Kultury Włoskiej TUTT.IT przy Sekcji Włoskiej Katedry Filologii Romańskiej.

Pierwsze walne spotkanie Koła odbyło się 2 kwietnia 2012 roku, na którym został powołany Zarząd. Funkcję opiekuna Koła zgodził się objąć Pan Profesor Artur Gałkowski (kontakt: artgal@interia.pl).

*

Skład Zarządu

Prezes: Justyna Groblińska

kontakt: justyna.groblinska@gmail.com

 

Wiceprezes: Katarzyna Kowalik

kontakt: katarzyna_kowalik@onet.pl

 

Sekretarz: Aleksandra Makowska-Ferenc

kontakt: aleksandra-makowska-ferenc@wp.pl

 

*

Koło prowadzi działalność w ramach trzech sekcji: naukowej, językowo-kulturowej i translatorycznej. Wśród aktualnych osiągnięć i działań Koła w poszczególnych sekcjach można wymienić m.in.:

− publikowanie periodyku popularnonaukowego ItaliAMO (w wersji drukowanej i elektronicznej);

− organizację cyklicznej Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Translatoryka i Translacje”;

organizację ogólnopolskiej konferencji naukowej poświęconej recepcji dzieł naukowych i literackich Umberta Eco pt. „Ecomondo” w 2015 r.;

− liczne wystąpienia studentów w ramach spotkań naukowych oraz konferencji: XVIII Międzynarodowa i Ogólnopolska Konferencja Onomastyczna 2012, Konferencja „Polsko-włoskie kontakty filmowe” 2013, „Piękno i brzydota w ujęciu humanistycznym i artystycznym” 2015, ASP Łódź;

prowadzenie zajęć dla dzieci pt. „Tutti frutti, ciao bambini” oraz „Mamma Mia! Zielona pietruszka” w ramach projektu „Uniwersytet Łódzki dla Dzieci”;

współpracę ze Szkołą Podstawową nr 22 w Płocku w ramach projektu warsztatów językowych „Dzieci jedzą włoszczyznę”;

tłumaczenie na włoski filmu „Seksmisja”  (1983, reż. Juliusz Machulski), kontakty biznesowe i kulturalne z instytucjami włoskimi w Polsce i we Włoszech;

coroczne uczestnictwo w Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki – prowadzenie otwartych warsztatów na temat włoskiej kultury;

praktykę tłumaczenia podczas wydarzeń kulturalnych w Łodzi – np. Festiwal Filmowy Cinergia;

wystąpienia członków Koła w mediach (Radio Żak, Radio EZG, Radio RSI Rete Uno);

współpracę z innymi kołami naukowymi na Uniwersytecie Łódzkim;

organizację licznych spotkań poświęconych językowi, tłumaczeniom i kulturze włoskiej.

 

Z miłości do kultury i języka włoskiego Koło przyjęło nazwę:

I t a l i AMO

Studenckie Koło Naukowe Italianistów ItaliAMO skupia wszystkich studentów, którym nie wystarcza tradycyjna siatka godzin i chcą w pozalekcyjny  sposób rozwijać swoje umiejętności.

Zachęcamy – przede wszystkim Pierwszaków, zarówno italianistyki, jak i romanistyki  – do aktywności i dzielenia się pomysłami! Czekamy na Was!

Bliższe informacje oraz aktualności dotyczące Koła i jego działalności znajdują się w przyjętym statucie  (pobierz: Statut) oraz na stronie internetowej oraz na naszym fanpage'u.

 

W ROKU 2016 UDAŁO NAM SIĘ ZREALIZOWAĆ NASTĘPUJĄCE PROJEKTY

 

1. Zorganizowanie (we współpracy ze Studenckim Kołem Translatorycznym GIROL'AMO) III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Translatoryka i Translacje III”;

2. Opublikowanie trzech numerów dwujęzycznego czasopisma popularnonaukowego ItaliAMO, w tym wydania specjalnego Traduciamo ItaliAMO, towarzyszącego Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Translatoryka i Translacje III”;

3. Udział w Miejskim Dniu Dziecka w Hali EXPO w Łodzi, organizowanym przez MOSiR oraz Urząd Miasta pod patronatem Pani Prezydent Hanny Zdanowskiej (SKN ItaliAMO było jednym z dwóch kół naukowych reprezentujących Uniwersytet Łódzki podczas tego wydarzenia);

4. Przeprowadzenie otwartych warsztatów pt. „Włochy przekraczają granice” podczas XVI Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki w Łodzi;

5. Prezentacja dotychczasowych wydań czasopisma ItaliAMO podczas międzynarodowej konferencji naukowej „Horyzonty italianistyki tradycja, współczesność i wyzwania badawcze” na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie;

6. Zorganizowanie konkursu wiedzy na temat Włoch i kultury włoskiej dla studentów Wydziału Filologicznego UŁ;

7. Zakwalifikowanie przez Centrum Promocji UŁ do udziału w projekcie „Uniwersytet Łódzki dla Dzieci”; prowadzenie w roku akademickim 2016/2017 cyklu warsztatów pt. „Giro d'Italia, czyli podróże kształcą!” dla słuchaczy w wieku 7-12 lat;

8. Zorganizowanie wielu spotkań w ramach sekcji kulturowej i translatorycznej Koła, prowadzonych przez wykładowców filologii włoskiej UŁ, gości z Włoch oraz samych studentów. Tematyka spotkań: językoznawstwo, literaturoznawstwo, kino, geografia, przygotowywanie prac naukowych, tłumaczenia. Forma spotkań: wykłady, projekcje filmowe, koncerty, konkursy, gry językowe, konwersacje. W roku 2016 odbyły się między innymi następujące spotkania:

 

– „W podróży do Apulii”; gość specjalny –  pochodzący z Apulii student UŁ, Giuseppe Mandunzio

– „Political (non) fiction. Czy rzeczywistość przerasta fikcję?”; gość specjalny – dr Łukasz Jan Berezowski

– „Uwierz w cuda, nie wierz słowom, czyli jak oddać w tłumaczeniu audiowizualnym specyfikę regionalną”; gość specjalny – mgr Diana Dąbrowska

– „La traduzione nello studio dell'italiano a livello universitario”; gość specjalny – Tania Topalova (Uniwersytet w Wielkim Tyrnowie, Bułgaria)

– spotkanie powitalne z okazji rozpoczęcia nowego roku akademickiego, skierowane w szczególności do studentów I roku studiów licencjackich filologii włoskiej

spotkanie z łódzkimi blogerami kulturowo-językowymi: Aleksandrą Sowińską z bloga „Studia, parla, ama”, Jakubem Kubką z bloga „Italia nel cuore” (język włoski) oraz Dianą Korzeb z bloga „Językowy precel” (język niemiecki)

 

 

9.     Współpraca z uczestnikami akcji „Studencka Karta Rabatowa”.

 

PLANOWANE DZIAŁANIA NA ROK 2017

 

1. Udział w XVII Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki w Łodzi;

2. Udział w Pikniku Naukowym UŁ;

3. Zorganizowanie IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Translatorykai Translacje”;

4. Rozwój prac i działań poszczególnych sekcji Koła;

5. Rozwój i promocja periodyku ItaliAMO (m.in. publikacja wydania specjalnego z okazji czwartej edycji Ogólnopolskiej Konferencji „Translatoryka i Translacje”);

6. Współpraca z innymi kołami naukowymi na Uniwersytecie Łódzkim, instytucjami kulturalnymi i pracodawcami. 
 

 

 

 

 

 
     
 

 

 

 

 Adres: Instytut Romanistyki UŁ, ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź    Copyright © IR 2015 Autorzy strony: Magdalena Koźluk, Roksana Kielian
 

``