Zasady rekrutacji na studia zagraniczne w ramach programu Erasmus+

Stypendia Sokrates/Erasmus przyznawane są komisyjnie studentom studiów dziennych oraz doktorantom zgodnie z procedurą rekrutacyjną zatwierdzoną na UŁ. Podstawowe kryteria selekcji kandydatów to: wysoka średnia ocen (nie niższa niż 3,5) oraz dobra znajomość języka obcego, w którym prowadzone są wykłady. Zgłoszenia na studia odbywają się poprzez wypełnienie formularza aplikacyjnego on-line. Formularz oraz dodatkowe informacje znajdują się na stronie Biura Współpracy z Zagranicą (BWZ). Jest również możliwe odbycie praktyk studenckich za granicą w ramach umowy Sokrates- Erasmus.


Zasady rekrutacji na praktyki w ramach programu Erasmus+

📌Rekrutacja na wyjazdy w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2020/2021 – harmonogram
📌Lista uczelni partnerskich obowiązująca dla studentów z Instytutu Romanistyki UŁ

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie BWZ UŁ w tej zakładce.

Koordynatorzy ds. ECTS w Instytucie Romanistyki:

dr Katarzyna Kowalik
Koordynator ds. ECTS
filologia włoska
Instytut Romanistyki UŁ
pokój 4.58
katarzyna.kowalik@uni.lodz.pl

dr Andrzej Napieralski
Koordynator ds. ECTS
filologia romańska
Instytut Romanistyki UŁ
pokój 4.53
andrzej.napieralski@uni.lodz.pl

📄Lista umów zawartych w ramach programu Erasmus+ znajduje się w zakładce „Współpraca międzynarodowa”.