dr Andrzej Napieralski
Adiunkt
Zakład Językoznawstwa Romańskiego UŁ
✉ andrzej.napieralski@uni.lodz.pl
🚪Pokój: 4.53


  • Dyscyplina naukowa:
    językoznawstwo
  • Zainteresowania:
    argotologia, socjolingwistyka, język młodzieĀy i subkultur młodzieĀowych, języki niestandardowe, hip-hop, leksykologia, neologia, tłumaczenia
  • Zobacz pełne CV 📄