dr hab. prof. UŁ Agnieszka Woch
Zakład Językoznawstwa Romańskiego UŁ
✉ agnieszka.woch@uni.lodz.pl
🚪Pokój 4.53


  • Dyscyplina naukowa:
    językoznawstwo
  • Zainteresowania:
    językoznawstwo romańskie (francuskie i włoskie), analiza dyskursu, pragmatyka, komunikacja perswazyjna, przekład, języki specjalistyczne, dyskurs kampanii wyborczych i społecznych, niestandardowe odmiany języka
  • Zobacz pełne CV 📄