`

 
 

 
   

 

 
 

 
 

 

 

 

Studenckie Koło Naukowe Neologów „Je tchatche” powstało w roku akademickim 2015/2016 z inicjatywy studentki filologii romańskiej Aliny Goniewicz, która została także jego prezesem. Opiekę naukową nad Kołem objął p. dr Andrzej Napieralski. Funkcję wiceprezesa pełni Katarzyna Kowalik, absolwentka filologii włoskiej i studentka romanistyki, a sekretarzem Koła jest Arkadiusz Lorenc z filologii germańskiej. Grupa liczy kilkunastu członków, przede wszystkim studentów obecnego II roku studiów magisterskich filologii romańskiej. Członkowie Koła zajmują się podczas swoich spotkań takimi tematami, jak na przykład: język non-standard, żargony, język Internetu, analiza ścieżki dialogowej popularnych seriali, memów, komiksów itp. w kontekście badań językoznawczych nad neologizmami. Obecnie Koło planuje organizację konferencji naukowej dla studentów pt. Les variétés langagières sur Internet. Już teraz serdecznie zapraszamy na nią wszystkich zainteresowanych, a także zachęcamy do dołączenia do naszego Koła ‒ chętnych prosimy o kontakt z członkami zarządu.

Zapraszamy na naszą stronę internetową argot.uni.lodz.pl

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 Adres: Instytut Romanistyki , ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź       Copyright © IR 2015  Autorzy strony: Magdalena Koźluk, Roksana Kielian

``